Regulamin

  1. Recepcja hotelu czynna jest: 6.00 – 24.00.
  2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość późniejszego przybycia po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą.
  3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W godzinach nocnych osoby korzystające z usług hostelu powinny tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości oraz mieszkańców sąsiedniego budynku.
  4. Miejsce w hotelu wynajmowane jest na doby. Doba hostelowa zaczyna się o godzinie 14.00 i kończy o godzinie 10.00 dnia następnego. Do tej godziny pokój winien być zwolniony, a klucz zwrócony do obsługi hotelu. Wymeldowanie winno być zgłoszone recepcji hotelu.
  5. Możliwość przedłużenia doby hostelowej do 5h w wysokości 50% ceny pokoju za dobę.
  6. Przedłużenie pobytu należy zgłaszać do obsługi do godziny 10.00. Prośba ta może być spełniona wówczas, jeżeli Hostel będzie dysponował wolnymi miejscami.
Mapa: Telefon: